top of page

De therapie

Voordat de therapie kan starten, wordt er een gesprek gepland met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt het probleem gekaderd en wordt er gepolst naar bijkomende informatie zoals thuissituatie, medische voorgeschiedenis, ontwikkelingsgegevens en de schoolse gegevens.

Aan de hand van deze informatie wordt het logopedisch onderzoek grondig voorbereid. Wanneer er een doktersvoorschrift is, kan het onderzoek doorgaan.

Uit dit onderzoek kan men besluiten of er al dan niet een lees-, spelling-, reken- of taalprobleem is. We weten nu wat het kind kan, maar ook wat er moeilijker verloopt. Tijdens de logopedische therapie wordt er steeds op niveau van het kind gewerkt, niet op klasniveau (dit is de taak van de zorgjuf).

Wanneer het voorschrift voor de logopedische therapie er is, kan de therapie starten.

De ouders mogen vrijblijvend de therapie bijwonen. Indien ze dit niet wensen, wordt er in de laatste 5 minuten van de therapie samengevat wat er tijdens de sessie werd geremedieerd.

Wanneer na minstens 6 maanden blijkt dat ondanks de intensieve logopedische therapie de resultaten uitblijven, kan er na een gesprek op school (multidisciplinair overleg) besloten worden om een diagnose te stellen. Men spreekt dan van een lees-, spelling-, reken- of taalstoornis.

Honoraria

Kinderen zonder verhoogde tegemoetkoming:

Intakegesprek:  43,83 euro

Onderzoek:       43,83 euro per half uur

Therapie:          36,12 euro per half uur  (< 10 jaar)

                         72,59 euro voor een uur (> 10 jaar)

Schoolgesprek: 43,83 euro 

Kinderen met verhoogde tegemoetkoming:

Intakegesprek:  36,50 euro

Onderzoek:       36,50 euro per half uur

Therapie:          30,86 euro per half uur  (< 10 jaar)

                         61,98 euro voor een uur (> 10 jaar)

Schoolgesprek: 36,50 euro 

                

Afhankelijk van een aantal voorwaarden is er terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering (RIZIV) of via de aanvullende verzekering (AVR). De uiteindelijke beslissing hieromtrent ligt bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

bottom of page