top of page

Logo & zo, therapie voor meertalige kinderen met taal- en leerstoornissen in regio Merksem

Opstart therapie?

Voorafgaand aan de therapie wordt een gesprek gepland met de ouders. Tijdens dit gesprek probeer ik het probleem te kaderen en pols ik naar bijkomende informatie zoals thuissituatie, medische voorgeschiedenis, ontwikkelingsgegevens en de schoolse gegevens. Aan de hand van deze informatie bereid ik het logopedisch onderzoek grondig voor. Hiervoor is een doktersvoorschrift vereist. Wanneer je hierover beschikt, kan het onderzoek doorgaan. Uit dit onderzoek kan men besluiten of er al dan niet een lees-, spelling-, reken- of taalprobleem is. We weten nu wat het kind kan, maar ook wat er moeilijker verloopt. Tijdens de logopedische therapie werk ik steeds op het niveau van het kind, niet op klasniveau.

Wanneer het voorschrift voor de logopedische therapie voorhanden is, kan de therapie starten. Als ouder heb je de keuze om de therapie bij te wonen. Wil je dit niet, dan geef ik in de laatste vijf minuten van de therapie feedback over wat er tijdens de sessie werd geremedieerd. 

Problemen met lezen, spellen en schrijven
Logo & zo

Wanneer na minstens zes maanden blijkt dat ondanks de intensieve logopedische therapie de resultaten uitblijven, kan er na een gesprek op school (multidisciplinair overleg) besloten worden om een diagnose te stellen. Men spreekt dan van een lees-, spelling-, reken- of taalstoornis. 

Logo & zo

Honoraria

Intakegesprek:
Onderzoek:     
Therapie:  
                      
Schoolgesprek:

42,75 euro
42,75 euro per half uur
36,14 euro per half uur (< 10 jaar)
72,59 euro voor een uur (> 10 jaar)
42,75 euro 

gelukkige kinderen
Logo & zo

Zit je met vragen? Bel me gerust even op.

bottom of page