top of page

Bijscholingen

2007:

 • Vroeger was het allemaal beter?! Invloed van ouder worden op communicatief,

            lichamelijk en psycho-sociaal functioneren.

 • Virtuele Communicatieondersteuning

2009:

 • Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken

2010:

 • inSigt in gedragsproblemen

2012:

 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op niveau van de volledige lagere school

 • Taalscreening bij jonge kinderen

2013:

 • Dyslexie bij meertaligen: een diagnostische leidraad

2014:

 • Symposium dyslexie/dyscalculie

 • Postgraduaat leerstoornissen

2015:

 • TOLK 3: betrek ouders bij taaltherapie

 • Symposium M-decreet

 • Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – traject diagnostiek

2016:

 • Netwerkdag culturen en rolpatronen in kinderboeken

 • Sterk doceren

 • Symposium Leerstoornissen

 • Coachingsvaardigheden: een krachtig instrument

2017:

 • Ouderbegeleiding in de logopedie

2018:

 • VVL Congres

2019:

 • VVL Congres

 • Motiveren van cliënten en hun omgeving. De weg naar gedragsverandering

2020:

 • Kindertalentenfluisteraar

2021:

 • Vroegbegeleiding

2022:

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 • Netwerkavond ELZ Antwerpen-Noord

bottom of page