top of page

Bijscholingen

Om de therapie wetenschappelijk te onderbouwen, school ik me regelmatig bij. Hieronder vind je de reeds gevolgde bijscholingen. 

2007:

 • Vroeger was het allemaal beter?! Invloed van ouder worden op communicatief, lichamelijk en psycho-sociaal functioneren.

 • Virtuele Communicatieondersteuning

 

2009:

 • Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken

 

2010:

 • inSigt in gedragsproblemen

 

2012:

 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op niveau van de volledige lagere school

 • Taalscreening bij jonge kinderen

 

2013:

 • Dyslexie bij meertaligen: een diagnostische leidraad

 

2014:

 • Symposium dyslexie/dyscalculie

 • Postgraduaat leerstoornissen

 

2015:

 • TOLK 3: betrek ouders bij taaltherapie

 • Symposium M-decreet

 • Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen – traject diagnostiek​

 

2016:

 • Netwerkdag culturen en rolpatronen in kinderboeken

 • Sterk doceren

 • Symposium Leerstoornissen

 • Coachingsvaardigheden: een krachtig instrument

 

2017:

 • Ouderbegeleiding in de logopedie

 

2018:

 • VVL Congres

 

2019:

 • VVL Congres

 • Motiveren van cliënten en hun omgeving. De weg naar gedragsverandering

 

2020:

 • Kindertalentenfluisteraar

 

2021:

 • Vroegbegeleiding

 

2022:

 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

 • Netwerkavond ELZ Antwerpen-Noord

2023:

 • groepsdynamica Psynet 


2024:

 • De rol van psycho-educatie in de praktijk: wat, waarom, hoe? 

 • Artificiële intelligentie in de logopedische praktijk

 • VVL Congres

Logo & zo

Meer weten over mijn bijscholingen?
Neem contact met me op. 

bottom of page