top of page

Logo & zo is een logopedische praktijk in Merksem waar (meertalige) kinderen met leer- en/of taalproblemen terecht kunnen. Dyslexie – dysorthografie – dyscalculie

Dyslexie – dysorthografie – dyscalculie

Heb je als ouder het gevoel dat je je kind op schools vlak niet meer voldoende hulp kan bieden? Volgt de nieuwe leerstof te snel op elkaar? Haalt je kind, ondanks het vele oefenen, toch mindere resultaten op het rapport? Dan moet er een belletje gaan rinkelen. Kinderen moeten graag naar school gaan. Wanneer dit niet meer kan omwille van problemen met lezen, spellen of rekenen is het tijd om hiervoor een oplossing te zoeken. Praat erover met de school. Een goede band met de school is van cruciaal belang. Of ga op zoek naar een externe hulpverlener zoals een logopedist. Het is niet de bedoeling dat ouders als tweede leerkracht functioneren.

Dyslexie – dysorthografie – dyscalculie
Logo & zo

Het is een pluspunt als de ouder de therapie bijwoont. Op die manier boeken we sneller vooruitgang en kan je de oefeningen uit de sessie thuis op dezelfde manier oefenen of doortrekken naar het huiswerk van je kind.

info
Meertaligheid

Meertaligheid

Een meertalig kind gebruikt afwisselend één of meer talen in het dagelijks leven. In onze maatschappij doen twee op de drie kinderen dit. Dit betekent dat we de meertaligheid in onze maatschappij niet meer kunnen wegdenken. De meertalige ontwikkeling zit wat complexer in elkaar dan een ééntalige ontwikkeling. Toch biedt meertaligheid tal van voordelen in de ontwikkeling van het kind. Zo ontwikkelt een meertalig kind onder andere een beter oplossend vermogen, kan het creatiever denken en is het zich beter bewust van de taal en de structuur van woorden en zinnen.
Het is niet zo dat een meertalig kind dat de tweede taal nog niet helemaal onder de knie heeft sowieso een taalprobleem heeft. Tal van factoren spelen hierbij een rol. Vooraleer er een diagnose van een taalontwikkelingsstoornis gesteld wordt, is advies van een logopedist cruciaal. 

Logo & zo

Indien je vragen hebt, mag je me gerust opbellen. 

bottom of page