top of page

Logopedie

Heb je als ouder het gevoel dat je je kind op schools vlak niet meer voldoende hulp kan bieden? Volgt de nieuwe leerstof te snel op elkaar? Haalt uw kind, ondanks het vele oefenen, toch mindere resultaten op het rapport?

Dan moet er een belletje gaan rinkelen. Kinderen moeten graag naar school gaan. Wanneer dit niet meer kan omwille van problemen met lezen, spelling of rekenen is het tijd om hiervoor een oplossing te zoeken. Praat er over met de school. Een goede band met de school is van cruciaal belang. Of ga op zoek naar een externe hulpverlener zoals een logopedist. Het is niet de bedoeling dat ouders als tweede leerkracht functioneren.

Op de praktijk is de samenwerking tussen de ouders, de school en de logopedist zeer belangrijk. We moeten allemaal het zelfde doel voor ogen houden, namelijk samen werken aan het probleem van uw kind. Daarom kunnen de ouders steeds de therapie bijwonen. Op deze manier garanderen we dat de uitleg die het kind krijgt eenduidig is: op school, tijdens de therapie maar ook thuis.

bottom of page